ул. Тодор Бурмов 8
град Габрово
тел +359.(0)66.809315
факс +359.(0)66.809315
walev@web.de


ПРОФИЛ НА БЮРОТО

Архитектурно бюро Вълеви работи активно в района на градовете Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново от 1983 година. До 1990 година дейността на бюрото се осъществява в рамките на държавната тогава Териториална проектантска организация в град Габрово. През 1991 година основателите на бюрото излизат на самостоятелна свободна практика, а през 2004 година с увеличаване на обема и сложността на разработваните проекти създават дружеството "Архитектурно бюро Вълеви" ООД.
„Архитектурно бюро Вълеви” ООД е специализирано в градоустройствено проектиране (до 1991 година е било част от градоустройствена група в Териториалната проектантска организация) и в инвестиционно проектиране на жилищни, обществени и офис сгради, производствени и складови обекти.
През 1994 година след едногодишна специализация в немско архитектурно бюро в Архитектурно бюро Вълеви започва внедряването на немската AVA система за подготовка, договаряне и последващ контрол на строителния процес и обвързването й с изготвяните работни проекти. Този начин на работа се прилага при все по- голям брой от разработваните проекти, което доведе през 2006 година до закупуването и интегриране в работния процес на AVA програмата Allright на немската фирма Nemetschek.
В "Архитектурно бюро Вълеви" ООД е разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството, сертифицирана по стандарта EN ISO 9001:2008.
В бюрото се говори свободно немски език, ползва се английски и руски език.


Име на снимката